/   /  ... / ... / Справочники
Продам / купить б/у
Словники - Українські, російські, німецькі, французські, тематичні (Словари), Киев
Продам / купить б/у

Словники - Українські, російські, німецькі, французські, тематичні (Словари), Киев

Регион: вся Украина, г. Киев
Обновлено:
Словари - Украинские, российские, немецкие, французские, тематические

---------------
Тематичні
---------------

Журналістика у термінах і виразах / Григораш Д.С. (1700 термінів). – Львів, 1974 – 30 грн;

Краткий словарь-справочник экономических терминов / Под редакцией Будылкина Г.И. – М.: Агропромиздат, 1991 – 15 грн;

Крилаті латинські вислови / Цимбалюк Ю.В., Краковецька Г.О. (Близько 2000 з українським та російським перекладами). – К.: Вища школа, 1976 – 30 грн;

Літературознавчий словник-довідник / Гром'як Р.Т., Ковалів Ю.І. – К.: Академія, 1997, 752 стор. – 50 грн;

Русско-украинский спортивный словарь / Составители Фирсель Н.Й., Калюжная В.Н. (7000 терминов) – К.: Здоров'я, 1973 – 25 грн;

Словарь-справочник автора / Составители Гильберг Л.А., Фрид Л.И. – М.: Книга, 1979 – 25 грн;

Словник античної міфології. Друге видання / Козовик І.Я., Пономарів О.Д. (Довідки по міфам, джерела їх виникнення ) – К.: Наукова думка, 1989 – 30 грн;

Словник власних імен людей. Українсько-російський і російсько-український. Четверте видання / За редакцією Л.Г. Скрипник.(в додатку особливісті правопису імен, основні правила правопису прізвищ). – К.: Наукова думка, 1973 – 25 грн;

Словник лінгвістичних термінів / Ганич Д.І., Олійник І.С. (З прикладами). – К.: Вища школа, 1985 – 30 грн;

Словник літературознавчих термінів / Лесин В.М., Пулинець О.С. Видання третє. (1350 термінів). – К.: Радянська школа, 1971 – 30 грн;

Топонімічний словник-довідник Української РСР / Янко М.Т. (Походження топонімів, історична довідка, зміст легенди, переказу). – К.: Радянська школа, 1973 – 25 грн;

Український тлумачний словник театральної лексики / Дятчук В.В., Барабан Л.І. 2-ге видання. (Понад 2000 слів з тлумаченням, довідковими коментарями, можливі словосполучення). – К.: Просвіта, 2002 – 30 грн; – 3 примірника;

Шевченківський словник. Том перший: А-Мол. – К.: Вища школа, 1976, 416 стор, іл – 50 грн;

Шкільний геологічний словник-довідник / Безуглий А.М., Співачевський І.Г. (2000 термінів, понять). – К.: Радянська школа, фото вклейки, 1976 – 25 грн;

Українські
---------------

Інверсійний словник української мови. (Інверсійний словник-індекс до одинадцятитомного Словника української мови). – К.: Наукова думка, 812 стр, 1985 – 60 грн;

Короткий словник синонімів української мови / Упорядник Деркач П.М. (З прикладами вживання, реєстром, відсилками). – Львів-Краків-Париж, 1993 – 30 грн;

Крилаті вислови в українській літературній мові. Афоризми, літературні цитати, образні вислови / Коваль А.П., Коптілов В.В. (Пояснення та ілюстрації, походження, особливості вживання, зміна значення висловів). – К.: Вища школа, 1975 – 40 грн;

Морфемний словник / Укладач Полюга Л.М. (Близько 36 000 слів. Варіанти морфем. Основні префіксальні, суфіксальні, кореневі морфеми.). – К.: Радянська школа, 1983, 464 стор – 40 грн;

Неправильно-правильно / Волощак Марія. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. Друге доповнене видання. – К.: Просвіта, Українська Видавнича Спілка, 2003 – 30 грн;

Неправильно-правильно / Волощак Марія. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. Друге доповнене видання. – К.: Просвіта, Українська Видавнича Спілка, 2000 – 30 грн;

Орфографічний словник української мови. Близько 114 000 слів. – К.: Наукова думка, 1975, 856 стр – 40 грн;

Орфографічний словник української мови. Близько 120 000 слів. (Головащук С.І., Пещак М.М., Русанівський В.М., Тараненко О.О.). – К.: Довіра, 1994 – 50 грн;

Складні випадки наголошення / Головащук С.І. (Тлумачні і синонімічні пояснення, граматичні форми). – К.: Либідь, 1995 – 30 грн;

Словник асоціативних норм української мови / Бутенко Н.П. (133 слова и ассоциативные поля словесных стимулов к ним. Обратный словарь включает самые распространенные реакции и стимулы, которые их вызывают). – Львів: Вища школа, 1979 – 20 грн;

Словник омонімів української мови / Демська О.М., Кульчицький І.М. – Львів: Фенікс, 1996 – 30 грн;

Словник паронімів української мови / Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. – К.: Радянська школа, 1986 – 30 грн;

Словник труднощів української мови / За редакцією Єрмоленко С.Я. (Близько 15000 слів. Пояснюються написання і вимова слів, словотворення, даються граматична і стилістична характеристика слів, наводяться приклади можливої сполучуваності, керування). – К.: Радянська школа, 1989 – 30 грн;

Словник українських ідіом / Уклав Удовиченко Г.М. (Понад 2200 ідіом). – К.: Радянський письменник, 1968 – 40 грн;

Словник українських рим / Бурячок А.А., Гурин І.І. (Понад 600 тисяч римованих слів і граматичних форм). – К.: Наукова думка, 1979 – 50 грн;
(//www.ukrboard.com.ua)
Словник української мови / Керівник В.В. Німчук та ін / Відповідальний редактор В.В. Жайворонок. (Найновіший Академічний Словник тлумачного типу). - К.: ВЦ Просвіта, 2012, 1320 стр - 200 грн;

Українське літературне словоживання / Головащук С.І. (Поради щодо правильного слововживання. Список власних імен людей). – К.: Вища школа, 1995 – 30 грн;

Фонеми Г та Ґ. Словник та коментар / Пономарів О.Д. (Слова, в яких міститься буква ґ). – К.: Просвіта, 1997 – 20 грн;

---------------.
Російські
---------------

Російсько-український словник / Укладачі Д.І. Ганич, І.С. Олійник. Видання третє. (37 000 слів, з фразеологізмами). – К.: Радянська школа, 1976, 880 стр – 35 грн;

Російсько-український словник сталих виразів / Укладачі І.О. Вирган, М.М. Пилинська. За редакцією М.Ф. Наконечного. (З прикладами). – Харків: Прапор, 864 стр, 2002 – 80 грн;

Російсько-український словник. Термінологічна лексика / Н. Шило. (10000. З наголосом і граматичною характеристикою). – К.: ВЦ Просвіта, 2004 – 40 грн;

Русско-украинский словарь синонимов / Под редакцией Пилинського М.М. – К.: Освіта, 1995 – 30 грн;

Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов / М. Кочерган. (Толкование, перевод, грамматические и стилистические ремарки). – К.: Академія, 1997 – 40 грн;

---------------.
Англійські
---------------

Англо-український словник парних словосполучень / Укладачі Л.М. Медведєва, В.В.Дайнеко. Під редакцією професора О.Є. Семенця. (Понад 2000 словосполучень, з прикладами). – К.: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1994 – 45 грн;

Англо-українсько-російський словник усталених виразів / Укладачі Л.М.Медведєва, Н.Ю. Медведєв. (Близько 3000, російські та українські відповідники, пояснення, приклади. Індекси груп прагматичних ідіом подібної комунікативної семантики і заголовних виразів). – Київ-Тернопіль: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 496 стр, 1992 – 45 грн;

Дополнение к Большому англо-русскому словарю. Около 12000 слов / Под руководством И.Р.Гальперина. – М.: Русский язык, 1981 – 50 грн;

Карманный русско-английский словарь. Около 8000 слов / Составление О.П. Беннюх, Г.В. Чернов. 21-е издание. (Самые распространенные слова, для туристов). – М.: Русский язык, 1987 – 40 грн;

Словник англо-український. Українсько-англійський. Посібник для загальноосвітных шкіл та вищих навчальних закладів / Упорядник Коваль С.А. – Ірпінь: ВТФ Перун, 494 стор, 1994 – 25 грн;

Українсько-англійський і російсько-англійський розмовник. (Для туристів, з траскрипцією російською і англійською мовами). – К.: Тріада, 1991 – 25 грн;

---------------.
Німецькі
---------------

Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. (8600 и 10800 слов). Издание шестнадцатое / Составили О.Д. Липшиц, А.Б. Лоховиц. – М.: Советская энциклопедия, 1967, 588 стр – 50 грн;

Немецко-русский словарь. 20000 слов. Издание тридцатое / Н.В.Глен-Шестакова, В.Б.Линднер, А.О.Орлова, И.В.Рахманов. (Для перевода текстов средней сложности). – М.: Русский язык, 1980, 528 стр – 50 грн;

Русско-немецкий словарь. 22000 слов. 24 издание / Редакция А.А. Лепинга. – М.: Советская энциклопедия, 1974, 528 стр – 50 грн;

Русско-немецкий словарь. Около 40000 слов / Составила О.Н. Никонова. – М.: Советская энциклопедия, 1973, 1040 стр – 100 грн;

---------------.
Різні мови
---------------

Белорусско-русский словарь. Для средней школы. Издание второе. – Минск: Народная асвета, 1975 – 25 грн;

Карманный русско-испанский словарь. 9000 слов. Издание четвёртое / Сордо-Пенья Хесус и Маринеро Селестина. – М.: Русский язык, 1977 – 40 грн;

Карманный русско-финский словарь. 11000 слов. Издание третье / Ю.С. Елисеев – М.: Русский язык, 1978 – 30 грн;

Карманный словацко-русский и русско-словацкий словарь \ Составили Д.Коллар, В.Доротякова, М.Филкусова, Я.Лебедева. Издание второе. (10000 и 9000 слов). – М.: Советская энциклопедия, 1973 – 30 грн;

Карманный французско-русский словарь. 9000 слов. Издание пятое / Выгодская К.С. – М.: Русский язык, 1979 – 30 грн;

Краткий словарь русско-польский, польско-русский / Анджей Богуславский, научный редактор д-р Анатоль Мирович. – Варшава, Wiedza powszechna, 1972 – 30 грн;

Краткий японско-русский словарь. Фельман-Конрад Н.И., Доля М.Г., Хикита Г. Около 4000 слов / Под редакцией Лаврентьева Б.П. (Построен по фонетическому принципу, с примерами). – М.: Русский язык, 1980, 408 стр – 50 грн;

Новий французсько-український, українсько-французський словник / Укладач Авраменко Л.М. (У кожній частині понад 40000 слів). – Харків: Світовид, 896 стор, 2002 – 50 грн;
 
Автор, контакты
Ярослав /  отзывы, инфо.
Телефон: +38(xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
Дополнительно
ID объявления: #2205879 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 30-04-2017)
Добавлено / Обновлено: 04-06-2019 12:15   (актуально, до: 02-09-2019)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
Книги по Медицине 8
Киев
20-07-2019
ru
/ru/
0